неділя, 31 січня 2021 р.

10 клас. Фізика. Звукові хвилі

 Доброго дня, шановні 10-класники! Сьогодні розглядаємо завершальну тему величезного розділу "МЕХАНІКА" та його підрозділу "Механічні коливання та хвилі". Попереду контрольна робота, отже, приготуйте свої зошити та ручки та давайте попрацюємо! Опрацьовуємо параграф 23, виконуємо вправу 23, не забуваємо переглянути цікаве відео з дослідами та експериментами. Удачі!

7 клас. Фізика. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої. Рівнодійна

    Доброго дня, шановні 7-класники. Розглядаємо сьогодні нову дуже важливу тему. Отже, повторюємо параграф 18, виконуємо вправу 18 (завдання 5-7), переглядаємо відео! Удачі!

понеділок, 25 січня 2021 р.

7 клас. Фізика. Взаємодія тіл. Сила та одиниці сили. Графічне зображення сили

    Доброго дня, шановні 7-класники! Сьогодні розглядаємо нову для Вас величину - силу. Отже, уважно передивляємось відео, виписуємо основні поняття, читаємо параграф 18, виконуємо вправу 18 (завдання 1-4). 

10 клас. Фізика. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Види хвиль. Швидкість поширення хвилі. Інтерференція та дифракція хвиль.

    Доброго дня, шановні 10-класники! Сьогодні продовжуємо вивчати механічні хвилі. Отже, уважно переглядаємо відео, виписуємо у зошит основні поняття, читаємо параграф 22, виконуємо вправу 22. Удачі!

8 клас. Фізика. Пояснення електризації тіл. Закон збереження електричного заряду

    Доброго дня, шановні 8-класники. Сьогодні спробую пояснити закон збереження електричного заряду на основі запропонованого відео. Читаємо параграф 21, виконуємо вправу 21, удачі!

вівторок, 19 січня 2021 р.

11 клас. Фізика. Змінний струм. Конденсатор і котушка в колі змінного струму

   Доброго дня, шановні учні! Сьогодні важка, але напрочуд корисна і цікава тема уроку. І дійсно, як будуть поводити себе конденсатор або котушка, під'єднані до кола змінного струму?

  Отже, уважно переглядаємо відео, виписуємо формули розрахунку опорів конденсатора та котушки, формули діючого значення напруги та формулу повного опору кола. Не забуваємо про самостійну роботу, завдання якої я вам скину на вайбер!  Вивчаємо параграф 20 та виконуємо вправу 20 (завдання 1-3). Успіхів!

10 клас. Фізика. Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального контуру. Автоколивання

    Доброго дня, шановні учні. Сьогодні розглянемо дуже важливу тему, яка для Вас має як позитивні, так і негативні явища. Отже, переглядаємо відео, вчимо параграф 21, виконуємо вправу 21 ( завдання 1-2). Удачі! Не забуваємо про самостійну роботу, яку я вам скину на вайбер!

9 клас. Фізика. Розв'язування задач

    Доброго дня, шановні учні 9 класу. Сьогодні розглянемо вправу 23 на прикладі розв'язування задач. Тож, якщо у вас виникли деякі проблеми, це відео допоможе їх вирішити. Не забувайте про самостійну роботу, яку я вам скину на вайбер! Удачі!

Домашнє завдання: повторюємо параграф 23

понеділок, 18 січня 2021 р.

11 клас. Астрономія. Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії

   Доброго дня, шановні 11-класники! Сьогодні річ піде про найближчу зірку від Землі - Сонце. Дуже цікава тема, яка допомогла вченим розгадати багато таємниць і інших зір на небі. Отже, уважно передивіться відео та опрацюйте параграф 1 теми 4 (стор 67) вашого підручника з астрономії. Удачі!

11 клас. Фізика. Перетворення енергії в коливальному контурі. Вимушені коливання

    Доброго дня, шановні 11-класники! Переходимо з вами до цікавої теми, завдяки якій у вас дома є електричний струм. Так, річ піде про генератори електричного змінного струму. Матеріал знаходиться у параграфі 19 цього підручника, там же є і вправа 19, яку необхідно буде зробити. Не забуваємо про відео! Удачі!

10 клас. Фізика. Лабораторна робота №5. "Вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника"

    Доброго дня, шановні 10-класники! Ось і підійшла черга до лабораторної роботи №5. Вона знаходиться на стор 146 вашого підручника. Додаю відео, на якому якісно вона проведена з використанням фізичного обладнання. Отже, переглядаємо відео, виконуємо вправу 20 (завдання 1-3). Можете підготувати повідомлення з інтернету до завдання 7 цієї ж вправи 20  Удачі!

9 клас. Фізика. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості

    Доброго дня, шановні 9-класники. Продовжуємо вивчати фізику атома та атомного ядра. Передивляємось відео, вивчаємо параграф 23, виконуємо відповідно вправу 23 (завдання 2-5). Удачі!

8 клас. Фізика. Дискретність електричного заряду. Електрон. Будова атома. Йон

   Доброго дня, шановні 8-класники! Сьогодні повторимо з вами урок хімії 8 класу, пов'язаний із будовою атома. Передивіться відео і пригадайте, як визначити кількість протонів, нейтронів та електронів будь-якого елемента таблиці Менделєєва. У цьому відео наголошується, що у нейтрального атома кількість протонів та електронів однакова.

  Якщо цей баланс порушується, атом вже нейтральним не буде. Такий атом носить назву - ЙОН.

Йони бувають:

  • (0) - Електрично нейтральні, коли кількість протонів та електронів рівна;
  • (+) - Позитивно заряджений йон (позитивний йон), коли кількість електронів менша за кількість протонів;
  • (-) - Негативно заряджений йон (негативний йон), коли кількість електронів більша за кількість протонів.

 Запам'ятайте: в атомі кількість протонів та нейтронів не змінюється, ці частинки дуже тяжкі та заряд атома не переносять і не змінюють. Проте електрони напрочуд легкі (у 1000 разів легші за протон або нейтрон) та швидкі. Саме вони кружляють навколо ядра і можуть його покинути або приєднатись до іншого. Будемо вважати, що саме електрони є носіями заряду! 

Передивляємось параграф 19, виконуємо вправу 19 (завдання 4-6). Удачі!

7 клас. Фізика. Розв'язування задач

    Доброго дня, шановні 7-класники! Сьогодні вчимося розв'язувати задачі попередньої теми "Густина речовини". Отже, обов'язково підготуйте свої зошити, ручки, запишіть число, тему уроку та ті задачі, які ви побачите на відео! 

  Домашнє завдання: Опрацюйте параграф 17 вашого підручника та відповідно виконайте вправу 17 (завдання 2-6). Удачі!

неділя, 17 січня 2021 р.

11 клас. Фізика. Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння гармонічних електромагнітних коливань

    Доброго дня, шановні 11-класники! Сьогодні розглядаємо гармонічні електромагнітні коливання, а також ідеальний контур, який містить в собі котушку та конденсатор. Отже, уважно передивляємось відео, читаємо параграф 18, виконуємо вправу 18 (завдання 1-4). Не забудьте перемалювати схему ідеального контуру та виписати формулу Томсона. Удачі!

10 клас. Фізика. Найпростіші коливальні системи (математичний та пружинний маятники)

    Доброго дня, шановні 10-класники. Сподіваюсь, ви добре засвоїли попередній урок і виписали основні формули для коливальних систем. Сьогодні поговоримо про математичний і пружинний маятники. Отже, передивляємось уважно відео, вивчаємо параграф 20 та виконуємо вправу 20 (завдання 4-6). З параграфу обов'язково випишіть тему уроку та формули періодів коливань математичного та пружинного маятників. Удачі!

9 клас. Фізика. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи. Використання ізотопів

   Доброго дня, шановні 9-класники! Продовжуємо вивчати фізику атома та атомного ядра. Сьогоднішній матеріал допоможе вам більш глибоко зрозуміти планетарну модель атома та повний склад його ядра. Також у наведеному відео зверніть увагу на дослід Резерфорда, який вперше відкрив структуру атома. Передивляємось відео, повторюємо параграф 22. У зошит обов'язково випишіть тему даного уроку та формули, за якими можна обчислити кількість протонів, нейтронів та електронів будь-якого елемента таблиці Менделєєва. Це і буде вашим домашнім завданням! Удачі!

8 клас. Фізика. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Електричне поле

    Доброго дня, шановні 8-класники. Починаємо вивчати новий розділ фізики "Електричні явища. Електричний струм". Якщо все буде йти по плану, контрольна нас очікує 15.03 (16 уроків). Тож підготуйтеся до уроку, передивіться відео, прочитайте уважно вправу 19 та відповідно виконайте вправу 19 (завдання 1-3). Удачі!

7 клас. Фізика. Густина речовини

    Доброго дня, шановні 7-класники! Сьогодні вивчаємо нову тему. Насправді, густина речовини зустрічається нам повсякчас як у житті, так і на виробництві. Отже, уважно переглядаємо відео, читаємо параграф 16 і виконуємо вправу 16 (завдання 1-3). У себе в зошитках випишіть основні поняття, а саме:

  • Що таке густина (визначення)
  • формула обчислення густини
  • Що означають літери цієї формули
  • Ну і вправу, звичайно!

Удачі! 

Повторіть систему СІ, а саме: в чому вимірюються довжина та маса тіла!

вівторок, 12 січня 2021 р.

11 клас. Фізика. Вільні електромагнітні коливання. Коливальний контур

 Доброго дня, шановні 11-класники! Розпочинаємо тему "Електромагнітні коливання та хвилі", на яку по програмі відводиться 17 год. Але розбита на дві контрольні, перша з яких орієнтовно відбудеться 1 лютого. 

 Отже, читаємо 17 параграф, виконуємо відповідно 17 вправу. Не забуваємо про відео. Удачі!

10 клас. Фізика. Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань

 Доброго дня, шановні 10-класники! Починаємо з Вами вивчати коливальні рухи. На тему відводиться 8 год, отже, орієнтовно контрольну напишемо 2 лютого. 

Уважно дивимось коротке відео, читаємо параграф 19, виконуємо вправу 19 (завдання 1-4). Удачі!

9 клас. Фізика. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда

 Доброго дня, шановні 9-класники! 

  Ми розпочинаємо нову дуже цікаву тему "Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики".  На тему відводиться 14 годин, отже, орієнтовно, контрольна робота планується на 14 лютого. 

Уважно вивчаємо презентацію, переглядаємо відео,  читаємо параграф 22, виконуємо вправу 22. Пригадайте обов'язково склад ядра атома, все детально описано в параграфі.