Фізика 7 клас

Зміст уроків


ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ
 1. 7 клас. Фізика. Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Наукові методи вивчення природи
 2. 7 клас. Фізика. Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини.
 3. 7 клас. Фізика. Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць (СІ) фізичних величин
 4. 7 клас. Фізика. Фізичні величини. Система СІ
 5. 7 клас. Фізика. Розв’язування задач з теми: «Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин"
 6. 7 клас. Фізика. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики
 7. 7 клас. Фізика. Лабораторна робота №1. "Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу"
 8. 7 клас. Фізика. Лабораторна робота №2 "Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів"
 9. 7 клас. Фізика. Лабораторна робота №3. "Вимірювання розмірів малих тіл."
МЕХАНІЧНИЙ РУХ
 1. 7 клас. Фізика. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку
 2. 7 клас. Фізика. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення
 3. 7 клас. Фізика. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху, та одиниці швидкості
 4. 7 клас. Фізика. Розв'язування задач на прямолінійний рівномірний рух
 5. 7 клас. Фізика. Графіки прямолінійного рівномірного руху
 6. 7 клас. Фізика. Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху
 7. 7 клас. Фізика. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання
 8. 7 клас. Фізика. Лабораторна робота №4. "Визначення періоду обертання тіла"
 9. 7 клас. Фізика. Коливальний рух та його характеристики. Маятники
 10. 7 клас. Фізика. Лабораторна робота №5 "Дослідження коливань нитяного маятника"
ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА
 1. 7 клас. Фізика. Явище інерції
 2. 7 клас. Фізика. Інертність тіл. Маса тіла
 3. 7 клас. Фізика. Лабораторна робота №6 "Вимірювання мас тіл способом зважування."
 4. 7 клас. Фізика. Густина речовини
 5. 7 клас. Фізика. Розв'язування задач на густину речовини
 6. 7 клас. Фізика. Взаємодія тіл. Сила та одиниці сили. Графічне зображення сили. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої. Рівнодійна
 7. 7 клас. Фізика. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука
 8. 7 клас. Фізика. Лабораторна робота №8 "Дослідження пружних властивостей тіл"
 9. 7 клас. Фізика. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість
 10. 7 клас. Фізика. Розв'язування задач на сили тертя
 11. 7 клас. Фізика. Лабораторна робота №9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання
 12. 7 клас. Фізика. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску
 13. 7 клас. Фізика. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля
 14. 7 клас. Фізика. Гідростатичний тиск
 15. 7 клас. Фізика. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри
 16. 7 клас. Фізика. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда
 17. 7 клас. Фізика. Лабораторна робота №10. З'ясування умов плавання тіла
 18. 7 клас. Фізика. Умови плавання тіл
 19. 7 клас. Фізика. Судноплавство та повітроплавання
МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ
 1. 7 клас. Фізика. Механічна робота. Одиниця роботи
 2. 7 клас. Фізика. Потужність
 3. 7 клас. Фізика. Розв'язування задач на механічну роботу та потужність
 4. 7 клас. Фізика. Механічна енергія та її види
 5. 7 клас. Фізика. Закон збереження і перетворення механічної енергії
 6. 7 клас. Фізика. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля. Рухомий і нерухомий блоки
 7. 7 клас. Фізика. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів
 8. 7 клас. Фізика. Лабораторна робота №11. Вивчення умови рівноваги важеля

Немає коментарів:

Дописати коментар