Фізика 10 клас


ЗМІСТ УРОКІВ
МЕХАНІКА. КІНЕМАТИКА
 1. 10 клас. Фізика. Кінематика. Вільне падіння
 2. 10 клас. Фізика. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Кутова швидкість. Період обертання та обертова частота. Доцентрове прискорення
 3. 10 клас. Фізика. Розв'язування задач на рух тіла по колу
 4. 10 клас. Фізика. Лабораторна робота №1 "Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху, вимірювання прискорення руху тіла"
 5. 10 клас. Фізика. Лабораторна робота №2. "Визначення періоду, частоти, лінійної швидкості та доцентрового прискорення тіла під час рівномірного руху по колу"
МЕХАНІКА. ДИНАМІКА
 1. 10 клас. Перший закон Ньютона. Інерціальна система відліку. Принцип відносності Галілея
 2. 10 клас. Фізика. Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона
 3. 10 клас. Фізика. Гравітаційна взаємодія. Закон Всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість
 4. 10 клас. Фізика. Сила пружності. Вага тіла. Невагомість
 5. 10 клас. Фізика. Розв'язування задач на сили пружності
 6. 10 клас. Фізика. Сили тертя. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі
 7. 10 клас. Фізика. Рух тіла під дією кількох сил.
 8. 10 клас. Фізика. Рівновага тіл. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили
 9. 10 клас. Фізика. Рівновага тіл. Умова рівноваги тіла
 10. 10 клас. Фізика. Лабораторна робота №4 "Визначення центра мас плоских тіл"

Немає коментарів:

Дописати коментар