Фізика 11 клас


ЗМІСТ УРОКІВ

ПОВТОРЕННЯ ЗА 10 КЛАС
ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
 1. 11 клас. Фізика. Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола
 2. 11 клас. Фізика. Розв'язування задач на закон Ома для повного кола.
 3. 11 клас. Фізика. Лабораторна робота №1 "Визначення ЕРС та внутрішнього опору джерела струму "
 4. 11 клас. Фізика. Електричні кола з послідовним та паралельним з'єднанням провідників
 5. 11 клас. Фізика. Лабораторна робота №2 "Перевірка законів послідовного та паралельного з'єднання провідників"
 6. 11 клас. Фізика. Вимірювання в електричних колах, шунти та додаткові опори
 7. 11 клас. Фізика. Робота і потужність електричного струму. Теплова дія струму. Безпека під час роботи з електричними приладами
 8. 11 клас. Фізика. Робота і потужність електричного струму
 9. 11 клас. Фізика. Розв'язування задач на роботу та потужність електричного струму
 10. 11 клас. Фізика. Розв'язування задач
 11. 11 клас. Фізика. Закони послідовного та паралельного з'єднань провідників
 12. 11 клас. Фізика. Електричний струм у металах. Залежність питомого опору від температури. Надпровідність
 13. 11 клас. Фізика. Лабораторна робота №4. Фізика. Визначення температурного коефіцієнта опору металу
 14. 11 клас. Фізика. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Електроліз та його закони
 15. 11 клас. Фізика. Розв'язування задач на електроліз
 16. 11 клас. Фізика. Газові розряди та їхнє застосування. Плазма
 17. 11 клас. Фізика. Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія
 18. 11 клас. Фізика. Електропровідність напівпровідників і її залежність від зовнішніх факторів. Власна і домішкова провідності напівпровідників
 19. 11 клас. Фізика. Магнітна взаємодія та магнітне поле.
 20. 11 клас. Фізика. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера
 21. 11 клас. Фізика. Розв'язування задач на силу Лоренца
 22. 11 клас. Фізика. Застосування дії магнітного поля на рамку зі струмом в електровимірювальних приладах та електродвигунах
 23. 11 клас. Фізика. Магнітні властивості речовини і їхня залежність від температури
 24. 11 клас. Фізика. Електромагнітна індукція. Досліди М.Фарадея. Напрям індукційного струму
 25. 11 клас. Фізика. Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність
 26. 11 клас. Фізика. Лабораторна робота №5. "Вимірювання індуктивності котушки"
ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ
 1. 11 клас. Фізика. Вільні електромагнітні коливання. Коливальний контур
 2. 11 клас. Фізика. Змінний струм. Характеристики змінного струму. Генератор змінного струму. Будова і принцип дії генератора змінного струму
 3. 11 клас. Фізика. Змінний струм. Конденсатор і котушка в колі змінного струму. Робота і потужність змінного струму. Діючі значення напруги і сили струму
 4. 11 клас. Фізика. Трансформатор
 5. 11 клас. Фізика. Швидкість поширення, довжина й частота електромагнітної хвилі
 6. 11 клас. Фізика. Принцип радіотелефонного зв'язку
ОПТИКА
 1. 11 клас. Фізика. Розвиток уявлень про природу світла. Світло як електромагнітна хвиля. Поширення, поглинання та розсіювання світла
 2. 11 клас. Фізика. Закони відбивання світла
 3. 11 клас. Фізика. Заломлення світла. Закони заломлення світла. Повне відбивання світла
 4. 11 клас. Фізика. Рефракція та міражі. Отримання зображень
 5. 11 клас. Фізика. Тонкі лінзи. Оптика
 6. 11 клас. Фізика. Розв'язування задач на формулу тонкої лінзи
 7. 11 клас. Фізика. Когерентність світлових хвиль. Інтерференція світла
 8. 11 клас. Фізика. Дисперсія світла
 9. 11 клас. Фізика. Дифракція світла. Дифракційні гратки
 10. 11 клас. Фізика. Поляризація й дисперсія світла. Неперервний спектр світла. Спектроскоп
 11. 11 клас. Фізика. Лабораторна робота №7. "Спостереження інтерференції та дифракції світла"
 12. 11 клас. Фізика. Лабораторна робота №8 "Визначення довжини світлової хвилі"
 13. 11 клас. Розв'язування задач на інтерференцію та дифракцію світла
 14. 11 клас. Фізика. Квантові властивості світла. Формула М.Планка. Світлові кванти
 15. 11 клас. Фізика. Фотоефект. Досліди О.Столєтова. Закони фотоефекту. Рівняння фотоефекту
 16. 11 клас. Фізика. Розв'язування задач на закони фотоефекту
 17. 11 клас. Фізика. Застосування фотоефекту
 18. 11 клас. Фізика. Рентгенівське випромінювання. Роботи І.Пулюя. Фотохімічна дія світла
АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА
 1. 11 клас. Фізика. Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома. Квантові постулати Бора. Енергетичні рівні атома
 2. 11 клас. Фізика. Види спектрів. Основи спектрального аналізу
 3. 11 клас. Фізика. Квантово-оптичні генератори (лазери)
 4. 11 клас. Фізика. Атомне ядро. Ядерні сили та їхні особливості. Стійкість ядер. Енергія зв'язку атомного ядра. Дефект мас
 5. 11 клас. Фізика. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Закон радіоактивного розпаду. Отримання та застосування радіонуклідів
 6. 11 клас. Фізика. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання
 7. 11 клас. Фізика. Способи вивільнення ядерної енергії. Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер. Термоядерні реакції
 8. 11 клас. Фізика. Елементарні частинки, їх класифікація. Поняття фундаментальних взаємодій
 9. 11 клас. Фізика. Розв'язування задач на енергію зв'язку атомного ядра та енергетичний вихід ядерних реакцій
ПРАКТИКУМ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

  Немає коментарів:

  Дописати коментар