четвер, 31 березня 2022 р.

11 клас. Розв'язування задач на інтерференцію та дифракцію світла

    Доброго дня, шановні випускники! Повторіть параграфи 30 та 31 та спробуйте розібратись з задачами на відео. Перепишіть розв'язки цих задач у зошит. Удачі!

10 клас. Фізика. Будова та властивості твердих тіл. Монокристали, полікристали. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали

    Доброго дня, шановні 10-класники! Сьогодні розглядаємо тверді тіла та їх властивості. Опрацюйте параграф 34 та виконайте вправу 34. У зошит випишіть число, тему уроку, що таке анізотропія та інші важливі поняття. Удачі!

9 клас. Фізика. Рух тіла під дією сили тяжіння (у вертикальному напрямку)

    Доброго дня, шановні 9-класники! Сьогодні нова тема. Опрацюйте параграф 34 та виконайте вправу 34 (завдання 1,2,3). Перегляньте відео. У зошит випишіть:

 • Число;
 • Класна робота:
 • Тема уроку;
 • Формули руху тіла вгору;
 • Формули руху тіла вниз.
 • Удачі!

7 клас. Фізика. Гідростатичний тиск

    Доброго дня, шановні 7-класники. У нас сьогодні нова тема. Опрацюйте параграф 24 та виконайте вправу 24 (завдання 2,4).  У зошит випишіть:

 • Число;
 • Тема уроку;
 • Формула гідростатичного тиску.

Удачі!

неділя, 27 березня 2022 р.

11 клас. Астрономія. Підсистеми Галактики та її спіральна структура.

    Доброго дня, шановні 11-класники! Сьогодні продовжуємо вивчати галактики та їх елементи. Прочитайте параграф 2 теми 6 (сторінка 95 підручника). Перегляньте відео або презентацію. Удачі!11 клас. Фізика. Поляризація й дисперсія світла. Неперервний спектр світла. Спектроскоп

    Доброго дня, шановні 11-класники. Розглянемо з вами сьогодні, де на практиці використовуються набуті Вами знання. Уважно прочитайте параграф 32 та виконайте вправу 32 (завдання 2,3,4). У зошит випишіть:

 • Число;
 • Класна робота:
 • Тема уроку;
 • Що таке поляризоване (неполяризоване) світло;
 • Що таке поляризатор;
 • Закон Брюстера.

Передивіться презентацію або відео. Удачі!


10 клас. Фізика. Будова рідин. Поверхневий натяг рідини

    Доброго дня, шановні 10-класники!. Розглядаємо сьогодні нову дуже важливу тему. Опрацюйте параграф 33 та виконайте вправу 33 (завдання 2,3,4). У зошит випишіть:

 • Число;
 • Класна робота;
 • Тема уроку;
 • Означення поверхневого натягу (що називають поверхневим натягом);
 • Формула поверхневого натягу
 • Що таке змочувальна поверхня;
 • Що таке незмочувальна поверхня:
 • Формула визначення радіуса кривизни поверхні капіляра;
 • Формула висоти підняття рідини в капілярній трубці!

Перегляньте відео або презентацію, наведені нижче! Удачі!


9 клас. Фізика. Закон Всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

    Доброго дня, шановні 9-класники. Ви вже знаєте основні три закони Ньютона. Нагадаю:

Інерціальні системи відліку (ІСВ) - системи, які рухаються рівномірно прямолінійно;

 • 1 закон Ньютона: В усіх ІСВ тіло рухається рівномірно прямолінійно або знаходиться в стані спокою, якщо на тіло не діють ніякі сили, або сума сил компенсується;
 • 2 закон Ньютона: В ІСВ, тіло рухається з прискоренням, якщо сума сил, які діють вздовж однієї прямої, не компенсується (не дорівнює 0): a=F/m;
 • 3 закон Ньютона: В ІСВ, при взаємодії двох тіл, завжди виникають сили, рівні за значенням, але протилежні за напрямком.

Сьогодні розглянемо нову тему, яка тісно пов'язана з цими законами. Уважно опрацюйте параграф 33 та виконайте вправу 33 (завдання 1,3,4). У зошит випишіть:

 • Число;
 • Класна робота;
 • Тема уроку;
 • Закон Всесвітнього тяжіння (словами);
 • Закон Всесвітнього тяжіння (формулою);
 • Формулу визначення g планети.

Перегляньте відео. Удачі!


8 клас. Фізика. Лабораторна робота №4. Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників

    Доброго дня, шановні 8-класники! Сьогодні закріплюємо вивчений матеріал виконанням лабораторної роботи. Як би вона виконувалась в класі, Ви можете ознайомитись на сторінці 168 вашого підручника з фізики. Пригадаємо основні закони послідовного з'єднання. Для того, щоб визначити загальну напругу, опір або силу струму кола, потрібно знати:

 • Напруга U на ділянках кола додається (U=U1+U2+U3+...);
 • Опір R на всіх ділянках кола також додається (R=R1+R2+R3+...):
 • Сила струму I на кожній ділянці залишається незмінною (I=I1=I2=I3=...).

Заповніть сторінки 18-23 ваших лабораторних (жовтих) зошитів, сфотографуйте та вишліть мені на вайбер. Виконання цієї лабораторної роботи є обов'язковим для всіх. Удачі!

Нагадую, якщо зошита немає, можете записати розрахунки на листочок, сфотографувати і вислати мені!

Удачі!
7 клас. Фізика. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

    Доброго дня, шановні 7-класники. Продовжуємо вивчати з вами теми, пов'язані з тиском. Отже, у зошит запишіть:

 • Число;
 • Класна робота;
 • Тема уроку (Тиск рідин і газів. Закон Паскаля);
 • Перепишіть у зошит формулювання закону;
 • Перепишіть основну формулу.

Уважно опрацюйте параграф 23 та виконайте вправу 23(завдання 3,8,10).

Для успішного засвоєння нового матеріалу передивіться відео. Удачі!

четвер, 24 березня 2022 р.

7 клас. Фізика. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

    Доброго дня, шановні 7-класники. У нас нова тема. Уважно опрацюйте параграф 22 та виконайте вправу 22 (завдання 3,4,6). Удачі!


9 клас. Фізика. Розв'язування задач на закони Ньютона

    Доброго дня, шановні 9-класники. Повторіть параграф 31 та виконайте вправу 31 (завдання 4-7). Удачі!

10 клас. Фізика. Вологість повітря та її вимірювання. Точка роси. Рівновага фаз та фазові переходи

    Доброго дня, шановні 10-класники. Опрацюйте параграф 32 та виконайте вправу 32. Удачі!

10 клас. Фізика. Пароутворення та конденсація. Властивості насиченої і ненасиченої пари. Кипіння

    Доброго дня, шановні 10-класники. Сьогодні нова тема. Опрацюйте параграф 31 та виконайте вправу 31 (завдання 3,4,5). Удачі!


11 клас. Фізика. Дисперсія світла

    Доброго дня, шановні 11-класники. У нас нова тема. Опрацюйте параграф 29 та виконайте вправу 29 (завдання 3,4,5) відповідно. Удачі!


11 клас. Фізика. Дифракція світла. Дифракційні гратки

    Доброго дня, шановні 11-класники. Розглядаємо сьогодні нову тему. Уважно опрацюйте параграф 31 та виконайте вправу 31 (завдання 1-3). Удачі!


вівторок, 22 березня 2022 р.

8 клас. Фізика. Послідовне з'єднання провідників

    Доброго дня, шановні 8-класники! У нас нова тема. Уважно опрацюйте параграф 31 та виконайте вправу 31 (завдання 2,3,4). У зошит випишіть:

 • Число
 • Класна робота
 • Тема уроку
 • Що називають послідовним з'єднанням (означення)
 • Закон для напруги (додається)
 • Закон для сили струму (рівна)
 • Закон для опору (додається)

Відео допоможе опанувати матеріал. Удачі!

9 клас. Фізика. Третій закон Ньютона

    Доброго дня, шановні 9-класники. Сьогодні розглянемо ще один із законів Ньютона. Опрацюйте параграф 32 та виконайте вправу 32. У зошит випишіть число, тему уроку та формулювання третього закону Ньютона. Перегляньте відео. Бережіть себе та близьких! Удачі!

четвер, 17 березня 2022 р.

7 клас. Фізика. Лабораторна робота №9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

    Доброго дня, шановні 7-класники. Сьогодні скористаємось вашими домашніми (жовтими) лабораторними зошитами. Спробуйте дома відтворити завдання, описані на сторінках 43-49 вашого зошита для лабораторних робіт, сфотографувати та вислати мені на вайбер. Під фотографіями, будь ласка, вкажіть Ваше прізвище, ім'я, номер роботи (№9) та клас. Це потрібно для того, щоб я зміг визначити, чия це робота, так як не всі контакти у вайбері у мене прописані. Також ознайомтесь на сторінці 146 вашого підручника з фізики, як би ви цю роботу робили у класі. 

Якщо не має по якихось причинах лабораторного зошита, ви можете переписати свої розрахунки і висновок на листочок, сфотографувати і вислати мені на вайбер. При цьому переписувати зміст завдань на листочок не потрібно. Скріни лабораторних листків додаю нижче.

Бережіть себе! Удачі!

9 клас. Фізика. Другий закон Ньютона

    Доброго дня, шановні 9-класники. Сьогодні продовжуємо вивчати динаміку та розглядаємо нову тему. У зошити випишіть:

 •  число
 • класна робота 
 • Тема уроку
 • Означення другого закону Ньютона
 • Формула

Домашнє завдання: Вивчити параграф 31 та виконати вправу 31 (завдання 1-3). 

Бережіть себе. Удачі!

10 клас. Фізика. Розв'язування задач на рівняння стану ідеального газу

    Доброго дня, шановні 10-класники! Закріплюємо вивчений матеріал розв'язуванням задач. Повторіть параграф 28 та виконайте вправу 28 (завдання 3,4). Передивіться відео та постарайтесь переписати задачі з розв'язками у свій зошит. Бережіть себе, удачі!

10 клас. Фізика. Основне рівняння МКТ.

    Доброго дня, шановні 10-класники. У нас нова тема. У зоошит з параграфу випишіть основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газу, позначення концентрації молекул та означення квадратичної швидкості. Опрацюйте параграф 28 та виконайте вправу 28 (завдання 1,2,3). Удачі!11 клас. Фізика. Когерентність світлових хвиль. Інтерференція світла

    Доброго дня, шановні випускники. У нас важлива та цікава нова тема. Тому у зошит обов'язково випишіть:  

 • число;
 • класна робота; 
 • тема уроку;
 • Які хвилі називаються когерентними;
 • Означення явища інтерференції;
 • Формули умови максимуму та мінімуму явища інтерференції.
Домашнє завдання: Вивчити параграф 30 та виконати вправу 30 (завдання 1,2,3)

11 клас. Фізика. Розв'язування задач на формулу тонкої лінзи

    Доброго дня, шановні випускники. Сьогодні узагальнюючий урок з геометричної оптики по побудові зображення у дзеркалах та тонкій лінзі. Повторіть параграф 27 та виконайте вправу 27 (завдання 4,5). Повторіть формулу тонкої лінзи та підготуйтесь до контрольної роботи. Удачі!

Дане відео допоможе Вам орієнтуватись у завданнях самостійних та контрольних робіт. Раджу по перегляду переписати у зошит. 

вівторок, 15 березня 2022 р.

9 клас. Фізика. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

    Доброго дня, шановні 9-класники. Переходимо з Вами до вивчення динаміки, тобто будемо вивчати не тільки закони руху а і їх причини. Уважно прочитайте параграфй 30 підручника та виконайте вправу 30 (завдання 2,3,4). Удачі!

  У зошит випишіть: число, класна робота, тема уроку.

Означення: 

 • Що таке система відліку
 • Перший закон Ньютона
 • Домашня робота

 (Якщо немає підручника, знайдіть на сторінці мого блогу "Підручники онлайн" )

Відео допоможе опанувати краще новий матеріал:

8 клас. Фізика. Лабораторна робота №3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра

    Доброго дня, шановні 8-класники. Виконуємо лабораторну роботу №3. Тепер знадобляться Ваші домашні (жовті) зошити для лабораторних робіт. Якщо зошита немає, Ви можете переписати дані на листочок, підписати, сфотографувати і вислати мені на вайбер. Прохання, коли висилаєте скріни робіт, підпишіть прізвище, ім'я, номер роботи (№3), тому що не всі контакти у мене прописані у телефоні. Опрацюйте сторінку 160 вашого підручника, заповніть сторінки 13-17 лабораторного зошита. Удачі!

  Переписувати всі слова з зошита (якщо його немає) на листочок не потрібно. Мене цікавить, як Ви працювали, рахували, обчислювали, робили висновок!