Фізика 8 клас

ЗМІСТ УРОКІВ
Повторення курсу фізики за 7 клас
ТЕПЛОВІ ЯВИЩА
 1. 8 клас. Фізика. Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Температурна шкала
 2. 8 клас. Фізика. Залежність розмірів фізичних тіл від температури
 3. 8 клас. Фізика. Внутрішня енергія. Способи змінення внутрішньої енергії
 4. 8 клас. Фізика. Теплопровідність. Конвекція. Випромінювання
 5. 8 клас. Фізика. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною під час нагрівання або виділяється у процесі охолодження
 6. 8 клас. Фізика. Розв'язування задач на питому теплоємність речовини
 7. 8 клас. Фізика. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу
 8. 8 клас. Фізика. Лабораторна робота №1 "Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури"
 9. 8 клас. Фізика. Лабораторна робота №2. "Визначення питомої теплоємності речовини"
 10. 8 клас. Фізика. Розв'язування задач на тепловий баланс
 11. 8 клас. Фізика. Перетворення механічної енергії у внутрішню
 12. 8 клас. Фізика. Агрегатний стан речовини
 13. 8 клас. Фізика. Плавлення та кристалізація. Питома теплота плавлення
 14. 8 клас. Фізика. Розв'язування задач
 15. 8 клас. Фізика. Пароутворення та конденсація. Кипіння. Температура кипіння.
 16. 8 клас. Фізика. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії (ККД) нагрівника
 17. 8 клас. Фізика. Деякі види теплових двигунів
 18. 8 клас. Фізика. Теплоенергетика
ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ
 1. 8 клас. Фізика. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Електричне поле
 2. 8 клас. Фізика. Механізм електризації. Електроскоп
 3. 8 клас. Фізика. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона
 4. 8 клас. Фізика. Розв'язування задач на закон Кулона
 5. 8 клас. Фізика. Електричний струм. Електричне коло. Сила струму.
 6. 8 клас. Фізика. Сила струму. Амперметр
 7. 8 клас. Фізика. Питомий опір речовини. Реостати
 8. 8 клас. Фізика. Лабораторна робота №3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра
 9. 8 клас. Фізика. Розв'язування задач на питомий опір провідника
 10. 8 клас. Фізика. Послідовне з'єднання провідників
 11. 8 клас. Фізика. Лабораторна робота №4. Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників
 12. 8 клас. Фізика. Паралельне з'єднання провідників
 13. 8 клас. Фізика. Лабораторна робота №5 Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників
 14. 8 клас. Фізика. Розв'язування задач на послідовне та паралельне з'єднання провідників
 15. 8 клас. Фізика. Розв'язування задач (повторюємо закони послідовного та паралельного з'єднання)
 16. 8 клас. Фізика. Мішане з'єднання провідників
 17. 8 клас. Фізика. Робота і потужність електричного струму
 18. 8 клас. Фізика. Розв'язування задач на роботу і потужність електричного струму
 19. 8 клас. Фізика. Закон Джоуля - Ленца. Практичне використання теплової дії струму
 20. 8 клас. Фізика. Електричний струм у металах
 21. 8 клас. Фізика. Електричний струм у розчинах та розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу
 22. 8 клас. Фізика. Електричний струм у газах.
 23. 8 клас. Фізика. Розв'язування задач на проходження електричного струму у різних середовищах

Немає коментарів:

Дописати коментар