понеділок, 29 листопада 2021 р.

четвер, 25 листопада 2021 р.

7 клас. Фізика. Коливальний рух та його характеристики. Маятники

    Доброго дня, шановні 7-класники. У нас нова тема, отже, уважно опрацьовуємо параграф 13 та виконуємо вправу 13 (завдання 2-5). Удачі!


9 клас. Фізика. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція. Окуляри

    Доброго дня, шановні 9-класники. Опрацьовуємо параграф 16 та виконуємо вправу 16 (завдання 1-4) вашого підручника. Удачі! 
10 клас. Фізика. Лабораторна робота №4 "Визначення центра мас плоских тіл"

    Доброго дня, шановні 10-класники. Закріплюємо попередньо вивчений матеріал на минулих уроках виконанням лабораторної роботи. Опрацьовуємо лабораторну роботу №4 на сторінці 115 вашого підручника. Також заповніть поля на сторінках 16-20 ваших зошитів з лабораторних робіт. Удачі!10 клас. Фізика. Рівновага тіл. Умова рівноваги тіла

   Доброго дня, шановні 10-класники. Сьогодні закріплюємо попередній матеріал. Повторіть параграф 14 та виконайте параграф 14 (завдання 4-6). Удачі!


11 клас. Фізика. Електромагнітна індукція. Досліди М.Фарадея. Напрям індукційного струму

    Доброго дня, шановні 11-класники. У нас сьогодні нова тема. Опрацюйте параграф 13 та виконайте вправу 13 (завдання 3-5). Удачі!


11 клас. Фізика. Магнітні властивості речовини і їхня залежність від температури

    Доброго дня, шановні 11-класники. Сьогодні розглядаємо нову тему. Опрацюйте уважно параграф 15 та виконайте вправу 15 вашого підручника з фізики. Удачі!


неділя, 21 листопада 2021 р.

9 клас. Фізика. Лабораторна робота №5. "Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи"

    Доброго дня, шановні 9-класники! Опрацьовуємо з вами нову лабораторну роботу по вивченій темі. Уважно прочитайте хід виконання лабораторної роботи №5 на сторінці 99 вашого підручника. Обов'язково заповніть сторінки 38-44 вашого домашнього зошита для лабораторних робіт. Удачі!

8 клас. Фізика. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії (ККД) нагрівника

    Доброго дня, шановні 8-класники! Уважно опрацьовуємо параграф 15 та виконуємо вправу 15 (завдання 1-3) вашого підручника. Удачі!


7 клас. Фізика. Лабораторна робота №4. "Визначення періоду обертання тіла"

    Доброго дня, шановні 7-класники! І знову лабораторна робота, а вивчати будемо рух по колу. Опрацюйте лабораторну роботу номер 4 на сторінці 83 вашого підручника. Обов'язково заповніть сторінки 17-19 ваших домашніх лабораторних робіт. Удачі!

четвер, 18 листопада 2021 р.

7 клас. Фізика. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

    Доброго дня, шановні 7-класники. Вивчаємо сьогодні рух по колу. Опрацюйте параграф 12 та виконайте вправу 12 (завдання 1-3). Удачі!


10 клас. Фізика. Рівновага тіл. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили

    Доброго дня, шановні 10-класники. У нас нова тема. Уважно опрацьовуємо параграф 14 та виконуємо вправу 14 (завдання 1-3). Удачі!


11 клас. Фізика. Застосування дії магнітного поля на рамку зі струмом в електровимірювальних приладах та електролвигунах

    Доброго дня, шановні 11-класники. Повторюємо параграф 12, виконуємо вправу 12 (завдання 6,7). Удачі!
11 клас. Фізика. Розв'язування задач на силу Лоренца

    Доброго дня, шановні 11-класники. Закріплюємо попередню тему розв'язуванням задач. Повторюємо параграф 12 та виконуємо вправу 12 (4,5). Удачі!


четвер, 11 листопада 2021 р.

9 клас. Фізика. Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи

    Доброго дня, шановні 9-класники! Опрацьовуємо параграф 14 та виконуємо вправу 14 (завдання 1-3). Удачі!


10 клас. Фізика. Рух тіла під дією кількох сил.

    Доброго дня, шановні 10-класники. Сьогодні спробуємо об'єднати кілька сил, що діють на одне тіло в одну задачу. Повторіть параграфи 12, 13 та виконайте вправу 13 до кінця. Удачі!


11 клас. Фізика. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера

   Доброго дня, шановні випускники. У нас сьогодні нова тема. Уважно опрацьовуємо параграф 11, виконуємо вправу 11 (завдання 2-3). Удачі!


неділя, 7 листопада 2021 р.

11 клас. Астрономія. Випромінювання небесних тіл. Методи астрономічних досліджень (спостережень)

    Доброго дня, шановні випускники. Починаємо вивчати розділ "Методи та засоби астрономічних досліджень" (3 год) та "Наша планетна система" (4 год). Після цього напишемо контрольну роботу. Опрацьовуємо параграф 1-2 теми 2 (сторінка 32). Удачі!


11 клас. Фізика. Магнітна взаємодія та магнітне поле.

    Доброго дня, шановні випускники. Починаємо з Вами вивчати магнітне поле та його закони. І сьогодні у нас нова тема. Уважно опрацьовуємо параграф 10 та виконуємо вправу 10 (завдання 3,4). Удачі!


10 клас. Фізика. Сили тертя. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі

    Доброго дня, шановні 10-класники. Продовжуємо вивчати з Вами основи динаміки, і у нас сьогодні нова тема. Опрацьовуємо уважно вправу 13, виконуємо вправу 13 (завдання 4-5). Удачі!


9 клас. Фізика. Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів

    Доброго дня, шановні 9-класники! Сьогодні продовжуємо вивчати світлові явища і у нас нова тема. Уважно опрацьовуємо параграф 13, виконуємо вправу 13. Удачі!


8 клас. Фізика. Розв'язування задач

    Доброго дня, шановні 8-класники. Сьогодні закріплюємо вивчену тему "Питома теплота плавлення" розв'язуванням задач. Опрацюйте параграф 12 та виконайте вправу 12 (завдання 2-4). Удачі!


7 клас. Фізика. Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

    Доброго дня, шановні 7-класники. Сьогодні у нас нова тема. Опрацьовуємо параграф 11, виконуємо вправу 11 (завдання 2-5). Удачі!