Фізика 9 клас

ЗМІСТ УРОКІВ

Повторення курсу фізики за 8 клас
МАГНІТНІ ЯВИЩА
 1. 9 клас. Фізика. Магнітні явища. Постійні магніти, взаємодія магнітів. Магнітне поле. Магнітне поле Землі.
 2. 9 клас. Фізика. Дослід Ерстеда. Магнітне поле прямого провідника зі струмом. Індукція магнітного поля.
 3. 9 клас. Фізика. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти та їх застосування
 4. 9 клас. Фізика. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера
 5. 9 клас. Фізика. Явище електромагнітної індукції
 6. 9 клас. Фізика. Розв'язування задач на силу Ампера
 7. 9 клас. Фізика. Розв'язування задач на дію магнітного поля
 8. 9 клас. Фізика. Промислові джерела електричної енергії
 9. 9 клас. Фізика. Лабораторна робота №1 "Складання та випробування електромагніту"
 10. 9 клас. Фізика. Лабораторна робота №2 "Спостереження явища електромагнітної індукції"
СВІТЛОВІ ЯВИЩА
 1. 9 клас. Фізика. Світлові явища. Швидкість поширення світла. Світловий промінь
 2. 9 клас. Фізика. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення
 3. 9 клас. Фізика. Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало
 4. 9 клас. Фізика. Розв'язування задач на закони відбивання світла
 5. 9 клас. Фізика. Лабораторна робота №3. "Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала"
 6. 9 клас. Фізика. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла
 7. 9 клас. Фізика. Лабораторна робота №4 "Дослідження заломлення світла"
 8. 9 клас. Фізика. Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів
 9. 9 клас. Фізика. Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи
 10. 9 клас. Фізика. Лабораторна робота №5. "Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи"
 11. 9 клас. Фізика. Розв'язування задач на формулу тонкої лінзи
 12. 9 клас. Фізика. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція. Окуляри
 13. 9 клас. Фізика. Розв'язування задач на формулу тонкої лінзи
МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ
 1. 9 клас. Фізика. Виникнення і поширення механічних хвиль. Швидкість поширення, довжина і частота хвилі.
 2. 9 клас. Фізика. Лабораторна робота №6 "Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів"
 3. 9 клас. Фізика. Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі
 4. 9 клас. Фізика. Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку та комунікації


ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА
 1. 9 клас. Фізика. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда
 2. 9 клас. Фізика. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи. Використання ізотопів
 3. 9 клас. Фізика. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості
 4. 9 клас. Фізика. Іонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Дозиметри. Біологічна дія
 5. 9 клас. Фізика. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір
 6. 9 клас. Фізика. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики
РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ
 1. 9 клас. Фізика. Розв'язування задач на рівноприскорений рух
 2. 9 клас. Фізика. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона
 3. 9 клас. Фізика. Другий закон Ньютона
 4. 9 клас. Фізика. Третій закон Ньютона
 5. 9 клас. Фізика. Розв'язування задач на закони Ньютона
 6. 9 клас. Фізика. Закон Всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння
 7. 9 клас. Рух тіла під дією сили тяжіння (у вертикальному напрямку)
 8. 9 клас. Фізика. Рух тіла під дією сили тяжіння (кинутого горизонтально)
 9. 9 клас. Фізика. Рух тіла під дією кількох сил. Вертикальний рух
 10. 9 клас. Фізика. Рух тіла під дією кількох сил (рух по похилій площині)
 11. 9 клас. Фізика. Вага тіла, що рухається з прискоренням
 12. 9 клас. Фізика. Рух системи зв'язаних тіл
 13. 9 клас. Фізика. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу
 14. 9 клас. Фізика. Розв'язування задач на закон збереження імпульсу
 15. 9 клас. Фізика. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики
 16. 9 клас. Фізика. Приклади розв’язування задач на реактивний рух
 17. 9 клас. Фізика. Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах (урок №1)
 18. 9 клас. Фізика. Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах (урок №2)
 19. 9 клас. Фізика. Розв'язування задач (Закон збереження енергії в замкнених механічних системах)
 20. 9 клас. Фізика. Лабораторна робота №7. Вивчення закону збереження механічної енергії
 21. 9 клас. Фізика. Розв'язування задач на пружні та непружні зіткнення
 22. 9 клас. Фізика. Фундаментальні взаємодії у природі
УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ

Немає коментарів:

Дописати коментар